depinisyon kahulugan
  
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of ibp
  Tagalog to English
  noun
 • pocket-book [póket-buk]
 • Kartera; sisidlan ng sulat; ibp
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • insect [ínsect]
 • Mga hayop na maliliit na gaya ng hanip; tutubí; ibp
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • haberdashery [jábœrdasheri]
 • Tindahan ng mga sintas; puntas; ibp
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • granary [gránæri]
 • Bangan; kámaligan ng palay ó mais; ibp
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • founder [fáundær]
 • Ang nagtayô ó nagtatag ng bahay; gusalì; kapisanan; ibp
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • errata [erráta]
 • Mga kamalian sa kathâ; aklat; sulat; ibp
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • cutler [kátler]
 • Ang nagbibilí ng mga kasangkapang panghiwà; panggupit; ibp
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • canteen [cantín]
 • Kantina; tindahan na nagbibilí ng alak; ibp
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • camera [cámera]
 • Panguha ng retrato; tánawin; ibp
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • smoker [smóker]
 • Mang-iitit ng sigarilyo; ibp
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • spice [spáis]
 • Panimplá gaya ng pamintá; anis; ibp
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • surgeon [sérdchen]
 • Mangbubusbos; manggagamot ng sugat; ibp
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • tag [tag]
 • Papel na sulatan ng pangalan na itinatalì sa sako de byahe ó maleta; ibp; metal na pangtutop
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
  pl
 • cereals [séreials]
 • Sereales ó mga halamang gaya ng trigo; sebada; senteno; ibp
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
  verb
 • indent [indént]
 • Ngipinan ó lagyan ng mga tulis ang anomang gaya ng lagarì; ibp
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • dart [dart]
 • Magpahilagpos ng panà; ibp
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • browse [bráuz]
 • Manginain ng mga. usbong; dahon; ibp
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word