depinisyon kahulugan
  
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of sumiyasat
  Tagalog to English
  verb
 • review [riviú]
 • Muling tignang; lumitis; sumiyasat
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • audit [ódit]
 • Maglinaw ng isang kautangan; sumiyasat; tumuus
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • oversee [oversí]
 • Mangalagà; sumiyasat
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • investigate [invéstiguet]
 • Siyasatin; usisain; sumiyasat; mag-usisà
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • explore [ecsplór]
 • Tumuklas; sumiyasat; tumarok
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • scan [scan]
 • Sumiyasat; sumaliksik
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • search [sirch]
 • Sumiyasat; sumaliksik
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • superintend [siuperinténd]
 • Sumiyasat; mamahalà
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • supervise [siuperváis]
 • Mamahalà; sumiyasat
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word