depinisyon kahulugan
  
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of sama
  Tagalog to English
 • English Definition: (adj) /ma--/ bad

 • source: Large Tagalog Dictionary
 • Active Verb: sumama

  English Definition: (verb) to become bad; to become ill

 • Sumama ang pakiramdam ni Ana kaninang umaga. (Ana became ill this morning.)
  source: Large Tagalog Dictionary
 • Active Verb: sumama

  English Definition: (verb) to go with; to join the company

 • Sumama tayo papuntang palengke kina Sheila at Rhoda. (Let us join Sheila and Rhoda on the way to the market.)
  source: Large Tagalog Dictionary
 • Active Verb: magsama

  Passive Verb: isama

  English Definition: (verb) to take along

 • 1) Magsama ka ng kaibigan mo sa kainan mamayang gabi. (You bring along some of your friends for dinner tonight.)
  2) Isama mo si Sheila papuntang Berkeley. (Bring along Sheila on your way to Berkeley.)
  source: Large Tagalog Dictionary
  noun
 • badness [bÚdnes]
 • Kasamaan; samÔ
  source: Diccionario Ingles-Espa˝ol-Tagalog
 • mischief [mÝschif]
 • SamÔ; likˇt
  source: Diccionario Ingles-Espa˝ol-Tagalog
 • malignity [malÝgniti]
 • SamÔ; kasamaan
  source: Diccionario Ingles-Espa˝ol-Tagalog
 • evil [Ývl]
 • Kasamaan; samÔ
  source: Diccionario Ingles-Espa˝ol-Tagalog
Nearby Word