depinisyon kahulugan
  
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of sala
  Tagalog to English
 • English Definition: (noun) error; sin; fault

 • source: Large Tagalog Dictionary
 • English Definition: (noun) living room

 • source: Large Tagalog Dictionary
  noun
 • misdeed [misdíd]
 • Gawang masamâ; sala
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • infraction [infrácciœn]
 • Sala; kamalian; pagsway; paglabag
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • hurdle [járdl]
 • Salá
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • guilt [guilt]
 • Sala
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • fault [folt]
 • Kakulangan; sala; kasalanan; kamalian; kasiraan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • failure [féliur]
 • Kakulangan; sala; lisyâ; pagkakalingat; pagkabagsak ng pagkabuhay; pagkalugi
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • amiss [amís]
 • Sala; kamalian
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • delinquency [dilíncuensi]
 • Sala; pagkalabag sa utos
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • default [difólt]
 • Pagkukulang; pagwawalang bahalà; sala; kamalian
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • culpability [kœlpabíliti]
 • Sala; kasalanan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • crime [cráim]
 • Sala; kasalanan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • sin [sin]
 • Kasalanan; sala
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • vice [váis]
 • Bisyo; masamang gawî; sala
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • wrong [rong]
 • Kamalian; sala
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • blame [blem]
 • Sala
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word