depinisyon kahulugan
  
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of litaw
  Tagalog to English
 • Active Verb: lumitaw

  English Definition: (verb) to emerge; to become visible

 • Lumitaw siyang bigla mula sa kung saan. (He just emerged from nowhere.)
  source: Large Tagalog Dictionary
 • Active Verb: maglitaw

  Passive Verb: ilitaw

  English Definition: (verb) to bring out

 • 1) Maglitaw kaya siya ng pagkain mamayang gabi (Will she bring out some food tonight)
  2) Ilitaw mo na ang pagkain. (Bring out the food now.)
  source: Large Tagalog Dictionary
  adj
 • public [páblic]
 • Hayag; litaw; tanyag
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • perceptible [perséptibl]
 • Namamataan; halatâ; litaw
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • patent [pátent]
 • Maliwanag; litaw; hayag; tanyag
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • overt [óvert]
 • Hayag; litaw
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • notable [nótabl]
 • Halatâ; litáw; bantog
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • manifest [mánifest]
 • Hayag; tanyag; litaw; totoo; tunay
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • conspicuous [conspíkiues]
 • Magiting; bunyî; litáw; tangì; bantog
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • transcendent [transéndent]
 • Litaw; tanghal; nangingibabaw
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word