depinisyon kahulugan
  
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of kapangyarihan
  Tagalog to English
 • English Definition: (noun) power, authority

 • source: Large Tagalog Dictionary
  noun
 • power [páwer]
 • Kapangyarihan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • potency [pótensi]
 • Kapangyarihan; lakas
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • authority [ozóriti]
 • Kapangyarihan; kapahintulutan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • attribute [atríbiut]
 • Ang mga sakdal na kaloob ng Dyos gaya ng dunong; kapangyarihan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • might [máit]
 • Kapangyarihan; lakás
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • ascendancy [aséndensi]
 • Lakas; kapangyarihan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • justice [dchástis]
 • Kaganapan; katwiran; kapangyarihan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • influence [ínfliuens]
 • Lakas; kapangyarihan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • imperialism [imperialism]
 • Kapangyarihan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • force [fors]
 • Lakas; tibay; kapangyarihan; dahas
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • faculty [fákulti]
 • Kapangyarihan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • dominion [domínion]
 • Kapangyarihan; pamamahalà
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • domination [dominécion]
 • Kapangyarihan; sakop
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • domain [domén]
 • Kapangyarihan; lupang saklaw
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • command [cománd]
 • Utos; kapangyarihan; pamumunò
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • ability [abíliti]
 • Kaya; abót; kapangyarihan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word