depinisyon kahulugan
  
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of kaingay
  Tagalog to English
  noun
 • riot [ráiot]
 • Kaguló; kaingay; sigalot
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • racket [ráket]
 • Raketa ó panghampas ng bola; guló; kaguló; kaingay
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • pother [pódzer]
 • Kagulo; kaingáy
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • noise [nóis]
 • Ingay; kaingay; alingwngaw
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • hubbub [jébœb]
 • Hiyaw; kaingay
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • fuss [fus]
 • Gulo; kaingay
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • clamor [clámœr]
 • Kaingay; híyawan; hinugong
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • bustle [bæsl]
 • Kaingáy; kaguló; higing; alingawngaw
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • broil [bróil]
 • Kagulo; kaingay; away
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • bluster [blástær]
 • Ingay; kaingáy; guló; kaguló; kahambugan; kayabangan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • scuffle [skafl]
 • Away; babag; kaingay; kaguló
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • tumult [tiúmult]
 • Kaguló; kaingay
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • tussle [tasl]
 • Kaingay
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • uproar [ápror]
 • Kaguló; kaingáy
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word